Får

Vi har 25 får af racen Finuld og Suffolk. Fårene er nøjsomme dyr, der hele sommeren går på en græsskråning ned til en stor sø. Denne mark gødes ikke, og græsset må ikke lægges om, simpelthen for at passe på vandet i søen, så den ikke modtager næringsstoffer. Her går lammene også om foråret, men de bliver siden flyttet hjem til ejendommen, når der ikke mere er mad til alle dyr.

Stalden er med dybstrøelse, og dyrene kan frit gå ind og ud af stalden, hvor der altid er adgang til frisk vand.

Fårene læmmer (føder) i stalden i marts måned og går der, indtil der igen er græs på marken at æde. De skal ifølge loven for økologiske dyr senest 15. april være lukket ud på græs igen.

Jeg bruger ikke hyrdehund, når jeg skal flytte rundt på mine dyr. Jeg går bare foran flokken med en spand, så følger alle med. Her er alle får tamme og vant til at blive håndteret.

Vi ved jo, de skal ende som mad for mennesker, men de har levet et særdeles godt liv. Når de skal slagtes bliver de stille og roligt gennet op i slagterens vogn og slagtet tidligt næste morgen. Alt foregår stille og roligt.